post editions

Few Loving VoicesPeter Martens

from the press De Best Verzorgde Boeken

Dit boek voelde meteen goed, het ligt heerlijk in de hand en bladert lekker. Het matte papier, de kwaliteit van drukken en binden, het formaat, alles werkt mee om de foto's van Peter Martens volledig tot hun recht te laten komen. In het binnenwerk valt de intuïtieve behandeling van het volledig zwart-witte beeldmateriaal op, het geeft een mooi ritme van aflopende pagina's en pagina's met wit, bijna altijd één foto per pagina, af en toe twee, soms zijn het kleine series, soms beelden die op zichzelf staan, niet gehinderd door tekst. Elke keuze lijkt zorgvuldig afgewogen te zijn: Welke foto op welke pagina staat, in welk formaat afgedrukt en in combinatie met welke andere foto of foto's op de spread, zonder dwingend systeem. Na de foto's volgen de tekstpagina's, eerst een verantwoording in het handschrift van de fotograaf, erna in subtiele typografie een essay en de informatie over de foto's.

De Best Verzorgde Boeken | juryrapport | Sep 21, 2013

fewlovingvoices
← return
from the press

De Best Verzorgde Boeken
Algemeen Dagblad